Uzņēmējdarbība, personāla vadība, projektu vadība

Aivars Kalniņš

SIA JETA Izpilddirektors. SIA Kalnsetas R valdes loceklis. Teorētiskā un praktiskā pieredze uzņēmumu vadībā un personāla vadībā, projektu izstrādē un ieviešanā, t.sk. starptautiskos uzņēmumos.

Reāla pieredze ES struktūrfondu projektu sagatavošanā, uzraudzībā, ieviešanā, uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos. Praktiskā lektora pieredze programmās “Stratēģija”, “Personāla vadība” un “Projektu vadība” . Sociālā Dialoga un Kolektīvo līgumu eksperts. Vairāku publikāciju autors , uzstājies daudzās starptautiskās konferencēs par organizāciju attīstības un personāla vadības jautājumiem. Akadēmiskās zināšanas iegūtas RTU, BA Turība, Cables&Wireless College, USTTI, TEMIC, USF. Maģistra grāds uzņemējdarbības vadībā, studijas Organizācijas attīstības un Personāla vadības jomā Roffey Park Institute (UK). Vadības zinību lekcijas RSEBAA, Turība, vada mācības ZBC, Comperio, Alberta Koledža, vada un konsultē studentus Maģistru darbu izstrādes laikā. Ražošanas, pakalpojumu un ar lauksaimniecību saistīto nozaru uzņēmumu konsultants. Tēmas: uzņēmumu radīšana, attīstība, stratēģiskā plānošana,organizācijas iekšējās attīstības problēmas, personāla vadība, projektu vadība, vietējais mārketings. Nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu biznesa specifikas izpēti kontekstā ar valsts ekonomikas un lokālā darba tirgus īpatnībām.