Iveta Liniņa

MBM, mārketinga, pārdošanas vadības un pētījumu metožu eksperte, biznesa augstskolas Turība programmu direktore