Maija Miesniece

Izglītība: bakalaura grāds socioloģijā, ekonomista, grāmatveža kvalifikācija, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē un Institute of Professional Financial Managers apgūts finanšu menedžments.

Kompetences: Biznesa plānu izveide, finanšu plānošana un budžeta veidošana, naudas plūsmas sastādīšana, piemērotākā uzņēmējdarbības veida noteikšana, konsultācijas grāmatvedībā.

SIA Eastcon Finance (patēriņa kreditēšana) rīkotājdirektore.