Māris Ruķers

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, praktizējošs jurists, personas datu tiesību eksperts