Praktiskā Mārketinga Akadēmija

Praktiskā Mārketinga Akadēmija pēta dažādu biznesa nozaru efektīvākos mārketinga veidus, kā arī tos ietekmējošos faktorus, lai piedāvātu klientiem un jomas speciālistiem skaidru izpratni par mārketinga jomas izmaiņām.

Pētījumos iegūtie dati tiek izmantoti gan jauno mārketinga un komunikācijas zinību speciālistu apmācības programmu papildināšanā, sniedzot studentiem praktiskas zināšanas par mārketinga aktivitāšu realizāciju Latvijā, gan darba procesā ar dažādu nozaru uzņēmumiem, to mārketinga programmu efektivitātes paaugstināšanā.