2022. gadā darbā iekārtojušies 43 733 bezdarbnieki

0

2022. gadā, kad sākusies pakāpeniska atkopšanās pēc pandēmijas ierobežojumiem, darbā ir iekārtojušies 43 733 bezdarbnieki. Reģistrētā bezdarba līmenis 2022. gada septembra pēdējā nedēļā ir 5,7 %, kas ir zemāks, nekā pandēmijai sākoties.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrēto vakanču skaits vasarā bija atgriezies pirmspandēmijas laika līmenī, tuvojoties 30 tūkstošu atzīmei. Darba tirgus ir dinamisks un tajā notiek kustība, par ko liecina gan tas, ka šogad vidēji mēnesī 4800 bezdarbnieki iekārtojās darba tirgū, gan tas, ka vidēji mēnesī no darba devēju puses tika pieteiktas 11 tūkstoši vakances.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Latvija ir salīdzinoši maza ekonomika un esam vienotajā Eiropas Savienības tirgū, tāpēc Latvijas darba tirgum jābūt elastīgam un jāpielāgojas. Valsts sniedz iespējas dažādu atbalsta programmu veidā, bet arī pašiem iedzīvotājiem jāapzinās, ka prasmes ir nepārtraukti jāpilnveido, lai uzturētu savu konkurētspēju darba tirgū. Arī darba devēji var sniegt būtisku ieguldījumu savu darbinieku prasmēs, atbalstot aktuālo prasmju apguvi. Saspringtā ģeopolitiskā situācija, izmaksu pieaugums dažādās dzīves jomās ietekmēs arī tautsaimniecību un darba tirgu, tāpēc ieguldījumi cilvēku prasmēs un konkurētspējā ir visu pušu sadarbības un atbildības jautājums.”

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tika uzsākts atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, NVA reģistrējot vairāk nekā 13 tūkstošus Ukrainas civiliedzīvotāju, izmaksājot nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 7,8 tūkstošiem cilvēku, organizējot sadarbību ar darba devējiem un piedāvājot vakances, kā arī iesaistot pasākumos, kas sekmē iekļaušanos Latvijas darba tirgū.

Covid-19 pandēmijas laiks jau bija aktualizējis nepieciešamību iedzīvotājiem pilnveidot digitālās prasmes, lai tās varētu pielietot ikdienas dzīvē, piemēram, attālinātā darba un mācību vajadzībām. “Nākotnes prasmju iniciatīvas” ietvaros vairāki simti interesentu, gan strādājošie, gan bezdarbnieki, ir iesaistījušies starptautiski atzītu tiešsaistes kursu platformu piedāvātajās mācībās tādās jomās kā IT un datu analīze, digitālais mārketings, projektu vadība u.c. 2022. gadā ir paplašināts digitālo prasmju programmu piedāvājums, lai Latvijas darbaspēks pielāgotos automatizācijas un digitalizācijas tendencēm.

Labklājības ministrija sadarbībā ar NVA paplašina arī pakalpojumu klāstu ne tikai bez darba palikušajiem, bet arī tiem, kuriem ir risks zaudēt darbu un ir svarīga noturēšanās darba tirgū. 2022. gada rudens pusē tiek iedarbinātas tādas jaunas preventīvās atbalsta programmas, kā neformālās izglītības programmas strādājošajiem, reģionālās mobilitātes izdevumu kompensācija darba devējam par savu darbinieku nogādāšanu uz darba vietām, strādājošo cilvēku ar invaliditāti darba vietu pielāgošana atbilstoši darba vietas specifikai.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*
*