KORPORATĪVĀS APMĀCĪBAS

Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kas ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arīdzan galvenais priekšnosacījums veiksmīgai mērķu sasniegšanai. Uzņēmuma veiksmes vai neveiksmes ir tiešā mērā atkarīgas no darbinieku motivācijas.

Tieši darbinieks ir kļuvis par vienu no diviem unikālajiem faktoriem ikvienā uzņēmumā. Pirmie un lielāko peļņu gūst tie pakalpojumu sniedzēji un preču (produktu) pārdevēji, kuri efektīvi lieto šos resursus. Ne vienmēr ikdienas biznesā iesaistītiem reģionāliem, un cita līmeņa vadītājiem ir tik daudz brīva laika, lai apmācītu visus kolēģus.

Programmas ietvaros iespējams individualizēts serviss – biznesa apmācību programmu sastādīšana. Pakalpojums ietver uzņēmuma specifikas izvērtējumu, darbinieku, struktūrvienību, mērķu un vajadzību analīzi, kā rezultātā uzņēmumam tiek izstrādāta darbinieku apmācību programma, kas sniegtu labāko rezultātu personāla izaugsmes veicināšanai. Eksperti nodrošinās uzņēmumam profesionāli sastādītu mācību plānu, kas piemērots Jūsu uzņēmuma prasībām – lielumam, nozarei, specifikai.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.