PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA UN SISTĒMA

Lai pakalpojumu vai produktu pa izvēlētajiem kanāliem nogādātu tirgū, ir nepieciešama efektīva pārdošanas struktūra, kurai jābūt pielāgotai izvēlētajiem kanāliem un sasniedzamajiem pārdošanas mērķiem.

Ikviens pārdošanas profesionālis piekritīs – pārdošana ir sistēma, kas sastāv no savā starpā saistītiem elementiem un noteiktiem algoritmiem, kas jāzina un jāievēro. Nav svarīgi, cik labs ir produkts vai pakalpojums, ja nezini, ko ar to iesākt. Produktam nav vērtības, ja tu nespēj to pareizi pozicionēt un pasniegt.

Programmas eksperti palīdzēs atrast un ieviest iedarbīgus risinājumus vai uzlabojumus esošajā pārdošanas struktūrā – pilnveidot efektīvās, kā arī reorganizēt neefektīvās.

Atkarībā no nepieciešamības, eksperti palīdzēs no nulles izveidot jaunu pārdošanas stratēģiju un izstrādās ieteikumus tās veiksmīgai ieviešanai praksē, vai arī izstrādās ieteikumus jau esošās pārdošanas stratēģijas optimizēšanai.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.