Māris Ruķers

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, praktizējošs jurists, personas datu tiesību eksperts

Inga Pumpure

Finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede dažādu nozaru uzņēmumos.

Skatīt vairāk »

Iveta Liniņa

MBM, mārketinga, pārdošanas vadības un pētījumu metožu eksperte, biznesa augstskolas Turība programmu direktore

Gatis Meržvinskis

Tiesības, intelektuālais īpašums, patenti.

Skatīt vairāk »

Maija Miesniece

Izglītība: bakalaura grāds socioloģijā, ekonomista, grāmatveža kvalifikācija, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē un Institute of Professional Financial Managers apgūts finanšu menedžments.

Skatīt vairāk »

Jānis Zaščinskis

Praktizējošs grāmatvedis un nodokļu konsultants ar 17 gadu ilgu pieredzi.

Jānis Zaščinskis ir guvis pieredzi gan darbā VID, gan Valsts kontrolē, gan arī kā vadošs finanšu speciālists dažādās privātās kompānijās.

Skatīt vairāk »

Mārtiņš Seiksts

Informācija tiks papildināta.

Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs

Informācija tiks papildināta.

Jānis Āboliņš

Informācija tiks papildināta.

Praktiskā Mārketinga Akadēmija

Praktiskā Mārketinga Akadēmija pēta dažādu biznesa nozaru efektīvākos mārketinga veidus, kā arī tos ietekmējošos faktorus, lai piedāvātu klientiem un jomas speciālistiem skaidru izpratni par mārketinga jomas izmaiņām.

Skatīt vairāk »