Par LUAC

LUAC ir uzņēmumu apvienība, kas nodrošina Latvijas uzņēmumiem ērtu platformu, kur organizēt sadarbību, komunicēt, vienoties par kopīgi sasniedzamiem mērķiem, kur iegūt biznesa attīstībai nepieciešamo informāciju. Ideja par uzņēmumu apvienības veidošanu radusies ilgākā laika periodā, runājot ar uzņēmējiem, no kuriem lielākā daļa atzinusi, ka šāda organizācija šobrīd ir akūti nepieciešama.

LUAC apvienojis dažādu nozaru speciālistus – ekspertus, kas gatavi dalīties ar savām zināšanām, sniegt konsultācijas un pārstāvēt uzņēmēju tiesības valstiskā līmenī.

Papildus LUAC attīstības un atbalsta programmās var tikt aprēķinātas administratīvās izmaksas 0% – 11% apmērā no līdzfinansējuma summas.