BIZNESA STRATĒĢIJA

Uzņēmuma veiksme un panākumi lielā mērā ir atkarīga no biznesa stratēģijas. Tā ir nozīmīga ikvienam tālredzīgam un uz sasniegumiem tendētam vadītājam, kurš, izmantojot uzņēmuma resursus un atšķirīgas prasmes, vēlas iegūt priekšrocības attiecībā pret saviem konkurentiem tirgū vai nozarē. Panākumus iespējams gūt tikai organizācijām ar skaidru mērķi un stratēģiju, kā to sasniegt.

Viena no izplatītākajām kļūdām, uzsākot biznesu, ir nerēķināšanās ar konkurenci un biznesa stratēģijas trūkums, kas parasti noved pie tā, ka pārliecībai, ka iecerētais produkts vai pakalpojums būs unikāls un neatkārtojams, ir īss mūžs.

Lai efektīvi konkurētu, jebkurai organizācijai ir nepieciešams realizēt biznesa līmeņa stratēģiju, kuru izstrādājot ir jāizvērtē dažādi faktori, tai skaitā produkts, kas apmierina klientu vajadzības, tirgus, kurā šis produkts tiek pārdots un atšķirīgās prasmes, ar kuru palīdzību organizācija nodrošina pircēju vēlmju apmierināšanu un spēj izdzīvot intensīvas konkurences apstākļos.

Ar LUAC ekspertu palīdzību uzņēmumam būs iespēja izstrādāt individuālu biznesa stratēģiju, ņemot vērā visus svarīgākos aspektus, tai skaitā, tirgus situāciju, produkta īpašības, klientu vēlmes, konkurentus un citus faktorus, no kā atkarīga uzņēmuma veiksme un attīstība.

Būtiskākais ir būt soli priekšā, nevis soli aiz konkurentiem.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.