EKSPORTA VEICINĀŠANA

Eksports ir Latvijas ekonomikas augšupejas galvenais virzītājspēks. Latvijā ir daudzi inovatīvi domājoši, spējīgi un enerģiski uzņēmēji, kas veido kompānijas ar augstu efektivitāti, piedāvā radošas idejas, ražo preces un pakalpojumus, tomēr nereti līdz ārvalstu tirgum tie netiek, jo trūkst nepieciešamais atbalsts.

Piesaistītie eksperti konsultē vietējos uzņēmumus par piemērotāko eksporta tirgu atrašanu, produkcijas piemērošanu, reklāmas iespējām ārvalstīs, starptautisko izstāžu apmeklēšanu, valsts garantiju saņemšanas iespējām un citiem viņus interesējošiem jautājumiem, tādējādi ļaujot iepazīties ar citu uzņēmumu pieredzi, kā arī gūstot izpratni par eksporta piedāvātajam iespējām un pārvaramajiem šķēršļiem.

Turpinām meklēt un atrast inovatīvus risinājumus ir ikviena uzņēmuma panākuma atslēga.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 50% apmērā.