INOVĀCIJU VADĪBA

Jauna produkta ieviešana tirgū jebkuram uzņēmumam ir liels izaicinājums, it īpaši maziem un vidējiem, kuri pie tā nonākuši pirmo reizi. Nereti par galveno šķērsli tā veiksmīgai attīstībai kļūst negatīva atbilde uz jautājumu, vai ideja ir arī finansiāli dzīvotspējīga.

Lai produktu veiksmīgi attīstītu un lai tas nestu uzņēmumam peļņu, svarīgi ir būt pietiekami elastīgam un, ja nepieciešams, gatavam pārmaiņām. Tas attiecas arī uz tiem uzņēmumiem, kuri jau tirgū ieviesuši produktu, taču viņiem nesaprotamu iemeslu dēļ, tas nav izvērsies tik veiksmīgs, kā vēlētos.

Galvenais atbalsta programmas mērķis ir panākt, lai uzņēmumi veiksmīgu tirgū ieviestu jaunus produktus un pakalpojumus, izstrādātu un pozicionētu jaunus zīmolus, uzlabotu pakalpojumus un servisu, ieviestu jaunas pieejas klientu apkalpošanā un realizētu jaunas pārdošanas metodes.

Projekta ietvaros uzņēmumiem plānots radīt drošu vidi, sniegt atbalstu un nodrošināt ekspertu un nozares speciālistu padomus, kas ļautu uzņēmumiem uzdrīkstēties un būt gataviem jauniem risinājumiem. Tai skaitā palīdzēt ar produkta aprakstu, tirgus situāciju un konkurentu izpēti, mārketinga plānu, kā arī ar projekta realizāciju.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.