JAUNU KLIENTU PIESAISTE

Pārdošanā nekas nevar būt svarīgāks par esošo un potenciālo klientu izpratni. Nereti dzirdam, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā mērīt savus panākumus, ir būt nepārtrauktā kontaktā ar klientiem. Tomēr nekad nevajag sēdēt uz esošajiem lauriem un paļauties uz patstāvīgajiem klientiem. Jo nenoliedzami ikviena, jauna vai jau esoša, uzņēmuma interesēs ir piesaistīt jaunus klientus. Atceries – klientiem ir problēmas, kas jāatrisina; vajadzības, kas jāapmierina; mērķi, kas jāsasniedz un sapņi, kas jāpiepilda. Un tu par to visu esi atbildīgs.

Šīs programmas ietvaros ikvienam uzņēmumam būs iespēja būtiski audzēt klientu skaitu. Uzņēmums ekspertiem sagatavo un iesniedz visu nepieciešamo informāciju par saviem produktiem (precēm / pakalpojumiem), kuri šo informāciju nodod tālāk saviem sadarbības partneriem.

Intereses gadījumā par uzņēmuma produktiem, potenciālie klienti vēršas pie sadarbības partnera un tas informē uzņēmumu par šo konkrēto interesentu. Uzņēmums sazinās ar to, un var sākties pārdošanas process.

Veiksmīga pārdošanas rezultāta sasniegšanas gadījumā, uzņēmums konkrētam sadarbības partnerim izmaksā komisiju, noteiktu procentu apmērā no darījuma summas, par kuru vienošanās panākta iepriekš ar programmas koordinatoriem.