KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA

Reklāmas stratēģija ir tā, kas nosaka potenciālo pircēju attieksmi pret produktu vai pakalpojumu, un, protams, kas tālāk arī atbild par produkta noietu. Jo tikai īstenojot veiksmīgu reklāmu, iespējams piesaistīt mērķauditoriju un izsaukt nepieciešamo interesi. Kā zināms, lai sasniegtu klientus, ar labu produktu vien nepietiek, nepieciešama lieliska reklāma!

Reklāmas un komunikācijas stratēģijas izstrāde ir viens no svarīgākajiem reklāmas kampaņas veidošanas posmiem. Kā viens no pirmajiem soļiem, izstrādājot reklāmas un komunikāciju stratēģiju, ir reklāmas mērķu noteikšana. Šiem mērķiem ir jābalstās uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem par kopējo tirgus situāciju, mērķa tirgus apzināšanu, preces pozicionēšanu, vienota mārketinga kompleksa izstrādi.

Reklāmas mērķis ir konkrēta rīcības taktika kā informēt, atgādināt un pārliecināt auditoriju noteiktā laika periodā.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.