LATVIJAS ZĪMOLI

Nenoliedzami, Latvijas uzņēmējdarbības videi bieži vien nākas saskarties ar vairākiem izaicinājumiem un viens no lielākajiem trūkumiem, kas traucē uzņēmumu attīstībai un izaugsmei, ir nespēja pareizi pasniegt savu produktu, izveidot savu zīmolu un nodrošināt veiksmīgu komunikācijas stratēģiju.

Programmas ietvaros ikvienam uzņēmuma ir iespēja veiksmīgi sasniegt savu patērētāju, informēt to par saviem produktiem un pakalpojumiem, izceļot to vērtīgākās īpašības, kā arī parūpēties par sava uzņēmuma reputāciju un tēla spodrināšanu.

Programma Latvijas zīmoli apvieno tādas preču zīmes kā DABĪGS PRODUKTS, LATVIJAS PRODUKTS un QUALITY PRODUCT OF LATVIA.

Preču zīme DABĪGS PRODUKTS veidota ar mērķi veicināt dabīgu produktu patēriņu Latvijā, informēt sabiedrību par iespējām un nozīmību izvēlēties savā uztura lietot dabīgus Latvijas produktus, kas nesatur kaitīgas vielas.

LATVIJAS PRODUKTS ir preču zīme, kas norāda uz divām galvenajām preces vai pakalpojuma iezīmēm – izcelsmes vietu (Latviju) un kvalitāti, bet QUALITY PRODUCT OF LATVIA veidots ar mērķi LV produkciju popularizēt un izcelt ārvalstīs.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.