LIETVEDĪBAS SEMINĀRI

Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa, īpaši mūsdienu konkurences apstākļos, kad katram uzņēmuma darbību regulējošam procesam jābūt sakārtotam. Liela nozīme ir uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā, nodrošinot regulāru zināšanu atjaunošanu īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes.

Kā zināms, nepietiekamas vai aizmirstas zināšanas šajos jautājumos var uzņēmumam radīt ļoti negatīvas sekas, ietekmējot tā darbību un peļņu.

Tieši tādēļ, lai palīdzētu cilvēkiem izvairīties no kļūdām un sniegtu nepieciešamo informāciju šajā strauji mainīgajā jomā, programmas ietvaros pieejami izglītības centra LIETVEDĪBAS MĀCĪBU CENTRS kursi, semināri un apmācības.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.