MENTORINGS

Īpašu individuālu konsultāciju, pārrunu formā uzņēmumam izstrādāt unikālu attīstības stratēģiju, kas balstīta uz katras organizācijas iespējām, esošo piedāvājumu un izanalizējot nākotnes potenciālu. Konsultācijas uzdevums ir ne tikai analizēt pašu uzņēmumu, bet skatīt to kontekstā ar apkārtējo vidi, konkurentiem, tirgu šodien un tā attīstību tuvākajā nākotnē. Tāpat tiek izskatīti dažādi mārketinga darbības scenāriji, izvērtēti to plusi un mīnusi un uzņēmumam dotas zināšanas, kā turpmāk pašam veiksmīgi tikt galā ar dažādiem ar mārketingu, reklāmu vai komunikāciju saistītiem jautājumiem, ka izvērtēt piedāvājumus un kādā virzienā plānot attīstību.

Uzmanība konsultāciju laikā tiek pievērsta arī jaunu, inovatīvu produktu (preču, pakalpojumu) izveidei un ieviešanai tirgū, tādējādi dodot uzņēmumiem konkurētspējas priekšrocības ilgtermiņā.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.