PERSONĀLA ATLASE, KOMANDAS MOTIVĀCIJA

Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kas ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums veiksmīgai mērķu sasniegšanai. Šī brīža ekonomiskajos apstākļos, kad arvien pieaug pieprasījums pēc zinošiem un profesionāliem darbiniekiem, uzņēmumiem īpaši liela uzmanība jāveltī esošo darbinieku motivēšanai un kvalifikācijas celšanai, tādējādi vienlaikus ietaupot līdzekļus, kas būtu jāiegulda jaunu darbinieku apmācībai un veidojot profesionālu, uz izaugsmi orientētu komandu, kas sasniedz uzņēmuma mērķus.

Uzņēmumi arvien biežāk domā par savu darbinieku izglītošanu, sniedzot ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Darbinieki, kas nepārtraukti gūst jaunas zināšanas, seko līdz vienas vai vairāku nozaru aktuālajām tendencēm, spēj daudz veiksmīgāk ne tikai pildīt savus pienākumus, bet arī nākt ar savam iniciatīvām un būt elastīgāku nozaru sadarbības jautājumos.

Programmas mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt darbu, veicināt pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.