PRODUKTU ATTĪSTĪBA UN POZICIONĒJUMS

Produktam kā jebkurai lietai ir savs dzīves cikls , kas ir periods no produkta ieviešanas līdz tā ražošanas, kā arī pārdošanas pārtraukšanai. Katram produktam, pēc iekļūšanas tirgū, ir noteikts dzīves cikls. Ražotāja interesēs ir, lai viņa produktu dzīves cikls būtu pēc iespējas ilgāks. Tāpēc ārkārtīgi svarīgs ir produkta pozicionējums, kas ir tiešā veidā saistīts ar radošo domāšanu – tā ir spēja skatīties uz esošo situāciju no vairākiem redzes punktiem un atrast izdevīgāko.

Lielas grūtības rada tas, ka Latvijas valstij nav izstrādāta prioritāšu stratēģija. Maz ir pētījumu ekonomikā, tāpēc politiķi un ekonomisti var mētāties ar dažādiem skaitļiem – reālo situāciju nezin neviens. Toties tās organizācijas, kuras veic tirgus izpēti pašas, pieņem lēmumus, skaidrāk apzinoties situāciju un pieņemto lēmumu sekas.

Tāpēc ir svarīgi , zinot preces dzīves cikla stadiju, ir prognozēt un atbilstoši plānot turpmāko ražošanu un pārdošanu, kā arī piemērot tai mārketinga stratēģiju un taktiku. Tieši šos jautājumus gan jaunajiem uzņēmējiem, kas savu produktu tikai vēl plāno ieviest, gan tiem, kas paši nodarbojas ar tirgus izpēti, palīdzēs risināt programmas eksperti. Pateicoties viņu zināšanām un individuāli katram uzņēmumam izstrādātajam plānam, katra organizācija varēs uzlabot savu ekonomisko labklājību, nodrošinot ražoto produktu dzīves ciklu garumu.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.