SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Sabiedriskās attiecības ir neatņemama sastāvdaļa uzņēmuma tēla un reputācijas nodrošināšanai. Ar mediju un reklāmas iesaisti, uzņēmums var sasniegt gan attiecīgo mērķa auditoriju, gan parūpēties par ilgtermiņa ieguvumiem. Taču būtiski ir ne tikai zināt, ko uzņēmums vēlas pateikt, bet arī veids, kāda uzņēmums to vēlas darīt. Kopā ar ekspertiem uzņēmumam būs iespēja apgūt jaunas iemaņas veiksmīgā komunikācijā ar sabiedrību un uzlabot savu tēlu.

Sabiedriskās attiecības ir mērķtiecīgi plānots un vadīts pasākumu kopums, kas veido un uztur Jūsu uzņēmuma tēlu sabiedrībā, kā arī informē sabiedrību par Jūsu uzņēmuma darbību, mērķiem un filozofiju, tādā veidā vairojot klientu un patērētāju uzticību uzņēmumam un tā produktam.

Sabiedriskām attiecībām ir vairākas funkcijas jeb darbības lauki. Šīs aktivitāšu sfēras ir saistītas ar popularitātes celšanu, sabiedrības informēšanu, noieta veicināšanu, kontaktu veidošanu, uzņēmumam stabilas vietas radīšanu sabiedrībā, kā arī aktīvs darbs krīzes situācijās, cenšoties atjaunot uzņēmuma labo slavu vai nenodarīt tai ievērojamus kaitējumus.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.