TIRGUS IZPĒTE

Lai katrs uzņēmums individuāli un visa uzņēmējdarbības vide varētu attīstīties, jāatceras, ka biznesā tirgus izpēte nekad nebeidzas. Tā ir nozīmīga gan tiem, kas plāno uzsākt biznesu, gan tiem, kas jau kādu laiku tajā darbojas. Ar nepieciešamību izprast Latvijas iekšējo un ārējo (Eiropas un pasaules tirgu), tā ietekmējošos faktorus, iespējas un draudus , ir jārēķinās ikvienam uzņēmējam.

Pirmkārt, jau tirgus izpēte ir vajadzīga, lai saprastu, vai jaunais produkts vispār būs pieprasīts, vai tam ir potenciāls. Papildus tam, tirgus pētīšanu var apvienot ar potenciālo klientu piesaistīšanu.

Nereti uzņēmēji neveic tirgus izpēti, uzskatot to par nevajadzīgu ieguldījumu. Saražot kaut ko, kas nevienam nav vajadzīgs vai ko nepērk kāda sīkuma dēļ, – tas var draudēt ar pamatīgiem zaudējumiem. Turklāt, tirgus tendences mēdz mainīties, tāpat kā klientu vēlmes. Tāpēc nebeidzama tirgus izpēte ir nozīmīgs priekšnoteikums uzņēmuma attīstības scenārija izstrādei, jo tas parāda, kur organizācija atrodas, ar ko tai jārēķinās ceļa uz panākumiem.

Programma sedz saistītos maksājumus 25 – 100% apmērā.