Pašvaldība turpinās atbalstīt uzņēmēju ieceres tūrisma jomas veicināšanai arī 2022. gadā

0

Lai atbalstītu jaunu, tūrisma jomas attīstību veicinošu ideju realizēšanu Liepājā, kā arī produktu vai pakalpojumu regulāru izmantošanu, un sniegtu atbalstu Covid-19 pandēmijas laikā cietušām tūrisma un viesmīlības nozarēm, pašvaldība aicina uzņēmējus piedalīties mazo un vidējo komersantu (MVK) projektu konkursā, lai realizētu savas idejas 2022. gadā.

Projektus līdzfinansējuma konkursā varēs iesniegt elektroniski no 21. marta līdz 19. aprīlim šeit! Konkursa noteikumi, pieteikuma veidlapa un cita saistītā informācija par atbalstāmajām aktivitātēm būs skatāma pašvaldības mājaslapā šeit!

Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumus 2022. gadam 17. martā.

Viena projekta pieļaujamais līdzfinansējuma apjoms noteikts robežās no 2 500 eiro līdz maksimāli 10 000 eiro. Pieļaujamā līdzfinansējuma intensitāte ir līdz 75% no pieteikumā norādītā kopējā projekta budžeta.

Aktivitātes plānotas līdz 2023. gada 31. martam un var tikt uzsāktas iespējami drīz pēc līguma noslēgšanas.

Projektu līdzfinansēšanas konkursa uzdevums ir atbalstīt Liepājas pilsētai piemērotākos un atbilstošākos projektus, kas veicinātu primāri citu Latvijas pilsētu iedzīvotāju interesi par Liepāju un tās apmeklēšanu, veicinātu tūrisma produktu un pakalpojumu izmantošanu un palielinātu nakšņojošo tūristu uzturēšanās ilgumu Liepājas naktsmītnēs, kā arī projektus, kas turklāt būtu īstenojami, ievērojot visus valstī noteiktos veselības drošības noteikumus un ierobežojumus saistībā ar Covid-19.

Jau informēts, ka, sniedzot pašvaldības finansiālu atbalstu ārkārtējās situācijas dēļ visvairāk cietušajām nozarēm – tūrisma un viesmīlības nozarei – Liepājas pilsētas pašvaldība mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursā 2021. gadā atbalstījusi vienpadsmit projektus 94 400 eiro apmērā.

2020. /2021. gadā tika iesniegti 20 projekti un atbalstīti 15 par kopējo summu 112 536 eiro. Daži no atbalstītajiem projektiem: SIA “Rozīņu Rezidence” projektam „Siļķu Brāķa Noslēpums”, lai realizētu interaktīvu tūrisma objektu Liepājā uz 2021. gada sezonu, SIA “dekodille” projektam „Liepāja Gourmet”, lai popularizētu tūrisma un viesmīlības jomu Liepājā, SIA “Liepaja Music” projektam „Kultūrvēsturiski izzinoša un interaktīva spēle “Piedzīvo savu Liepāju””, lai radītu izzinošu, interaktīvu un azartisku aktivitāti u.c.

Nodokļus par pasta sūtījumiem palīdzēs aprēķināt īpašs kalkulators

0

Lai iedzīvotāji jau pirms pirkuma veikšanas internetā varētu uzzināt, cik liela nodokļu summa būs jāmaksā par izvēlēto preci, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis nodokļu aprēķina kalkulatoru pasta sūtījumiem. Tas palīdzēs cilvēkiem, kuri iegādājas preces internetveikalos vai e-komercijas platformās un saņem sūtījumus no valstīm ārpus Eiropas Savienības, noskaidrot, kāda būs kopējā summa, kas jāsamaksā par izvēlēto preci.

Izvēloties kādu preci trešo valstu interneta veikalā, iedzīvotāji pirms pirkuma veikšanas ar nodokļu aprēķina kalkulatora palīdzību var uzzināt, kādi nodokļi un cik liela to kopējā summa būs jāmaksā, saņemot šo pirkumu.

“Ikdienā, sniedzot konsultācijas, mēs regulāri saņemam iedzīvotāju jautājumus par nodokļu aprēķināšanu pasta sūtījumiem. Nodokļu piemērošana ir atkarīga no sūtījuma kopējās vērtības, no tā, kāda veida preces ir sūtījumā, un citām niansēm. Tāpēc esam izstrādājuši vienkārši lietojamu elektronisko rīku, kas ļaus katram patstāvīgi noskaidrot maksājamo nodokļu summu. Izmantojot nodokļu aprēķina kalkulatoru, cilvēks vēl pirms pirkuma veikšanas varēs izvērtēt, vai, ņemot vērā maksājamos nodokļus, būtu izdevīgi iegādāties konkrēto preci trešo valstu e-komercijas platformā,” – norāda VID Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka.

Cilvēkam aizpildot tikai dažas ailes kalkulatorā, tas aprēķina pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu un, ja tie precei ir piemērojami, tad arī muitas nodokļa un akcīzes nodokļa summas. Ja par preci jāmaksā dažādi nodokļi, kalkulators aprēķina gan katra nodokļa summu atsevišķi, gan kopējo maksājamo summu. Kalkulators ir pieejams latviešu, angļu un krievu valodā.

Nodokļu aprēķins kalkulatorā ir aktuāls aprēķina veikšanas dienā, un tas var mainīties atkarībā no izmaiņām normatīvajos aktos vai mainoties valūtas kursam.

Kalkulators ir paredzēts iedzīvotājiem nodokļu aprēķināšanai par tādiem pasta sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 1000 eiro, svars nepārsniedz 1000 kilogramus un kuros esošās preces ir atrodamas kalkulatorā iekļautajā preču klasifikatorā (tajā ir ietvertas preces, uz kurām neattiecas preču pārvietošanas ierobežojumi vai aizliegumi).

Lai gan liela daļa internetveikalu un e-komercijas platformu pārdod preces īpašajā PVN režīmā, kas dod tiesības PVN iekasēt jau pirkuma brīdī, tomēr, ja šāds režīms netiek izmantots, tad nodokļu aprēķina kalkulators ir vērtīgs palīgs, lai laikus noskaidrotu, kādi nodokļi un cik liela to kopējā summa būs jāmaksā, saņemot sūtījumu.

Rostovskis: Krīzes apstākļos birokrātiskajam slogam jābūt maksimāli atvieglotam

0

Pret Krieviju un Baltkrieviju vērsto sankciju izraisītās krīzes pārvarēšanai uzņēmējiem nepieciešams maksimāls birokrātiskā sloga atvieglojums. Nav pieļaujama investīciju un jaunu darba vietu bremzēšana apstākļos, kad jautājums ir par uzņēmēja izdzīvošanu.

Krievijas izvērstais karš Ukrainā ir ne tikai humāna, bet arī ekonomiska katastrofa, kuras sekas izjutīs visa pasaule. Plašās Krievijai un Baltkrievijai uzliktās sankcijas darbojas abos virzienos – tās ietekmē ne tikai agresorvalstu ekonomiku, bet arī visas tās valstis, kurām ar šiem agresoriem bija jebkāda veida ekonomiskas attiecības. Jau šobrīd Latvijā parādās sankciju ietekme un tas ir tikai sākums.

Lai arī Ukrainas kara sekas būs ievērojams trieciens Latvijas ekonomikai, uzņēmēji ir gatavi turpināt darboties un pārvarēt tuvojošās grūtības. Šajā laikā īpaši svarīgs ir publiskā sektora atbalsts un sapratne sadarbībā ar privāto sektoru. Līdz šim uzņēmēji saskaras ar milzīgu birokrātisko slogu un ļoti laikietilpīgiem procesiem. Jau parastos apstākļos tas bremzē uzņēmējdarbību, kavē investīcijas un jaunu darba vietu rašanos. Krīzes apstākļos tam visam ir jābūt maksimāli vienkāršotam – mazāk dokumentu, īsāki dažādi saskaņošanas termiņi, tādā veidā investīcijas stimulējot, nevis traucējot. Katrs uzņēmējs, kas turpinās strādāt, ir vērtība. Un viņam strādāšanu nepieciešams maksimāli atvieglot, lai būtu iespēja pārdzīvot šo krīzes laiku.

Šobrīd viena no birokrātiski noslogotākajām nozarēm ir būvniecība. Dokumentu gatavošanas, izskatīšanas un saskaņošanas termiņi ir ārkārtīgi ilgi. Šajā situācijā būtu nepieciešams visus šos procesus paātrināt, lai būvniecība varētu sākties maksimāli ātri un nekavētos investīciju apgūšana. Visām valsts iestādēm vajadzētu panākt pretī uzņēmējiem, neapgrūtinot tos ar jaunām nodokļu izmaiņām, papildus prasībām biznesa darbībai un lēnu dažādu dokumentu sagatavošanu un izskatīšanu. Procesu atvieglošanu būtu nepieciešams noteikt likumdevēja līmenī. Īpaši svarīgi tas ir mazajiem komersantiem. Šis nav īstais brīdis dažādām atskaitēm un jauniem kontroles mehānismiem. Galvenais, lai uzņēmējs spēj izturēt šo krīzes laiku. Šis vienkārši būs laiks izdzīvošanai.

Ņemot vērā aizvien pieaugošās degvielas un energoresursu cenas, virknei uzņēmēju primārais būs nomaksāt rēķinus un spēt nodrošināt izdzīvošanu un darba vietu saglabāšanu. Valsts var palīdzēt šo ārkārtīgi grūto laiku pārvarēt, vienkārši ļaujot uzņēmējiem strādāt un nodrošināt darba vietas, neliekot birokrātiskus šķēršļus un atvieglojot dažādus valsts iestāžu uzdotos procesus. Nedrīkst aizmirst, ka tieši uzņēmēji papildina valsts budžetu, kāpina ekonomiku un tādā veidā ne tikai palīdz nodrošināt valsts funkcionēšanu, bet arī vairo valsts iedzīvotāju labklājību.

Aigars Rostovskis, LTRK prezidents

Uzņēmēji atbalsta stingrākās iespējamās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju

0

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras atbalsta stingrākās iespējamās sankcijas pret agresorvalstīm Ukrainas karā un vērš uzmanību nepieciešamībai Baltijas valstīm izstrādāt vienotus atbalsta pasākumus sankciju ietekmes uz ekonomiku mazināšanai.

Reaģējot uz Krievijas un Baltkrievijas īstenoto demokrātijas, tiesiskuma un vispārpieņemtu diplomātijas principu neievērošanu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pauž visstingrāko nosodījumu Krievijas inicētajam karam Ukrainā un atbalsta pret agresorvalstīm pieņemtās sankcijas un iespējami stingrāku sankciju pastiprināšanu karadarbības ātrākai apturēšanai.

Vienlaikus visu triju Baltijas valstu tirdzniecības un rūpniecības kameras ir vienotas savā vēlmē jebkādā veidā palīdzēt gan kolēģiem Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un Ukrainas uzņēmēju kopienai, gan visiem Ukrainas iedzīvotājiem. Baltijas kameras jau īsteno dažādas aktivitātes, lai sniegtu Ukrainai humanitāro palīdzību. Tāpat Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ir gatavas apvienot spēkus un kļūt par atbalsta centru Ukrainas uzņēmējiem un viņu darbiniekiem, kuri vairs nevar turpināt savu darbību Ukrainā.

Baltijas valstu tirdzniecības un rūpniecības kameras vērš uzmanību, ka pret agresorvalstīm īstenotās sankcijas ir liels trieciens Baltijas ekonomikai, kas nav vēl paspējusi atgūties pēc Covid-19 ierobežojumu izraisītās krīzes. Jau šobrīd ir novērojams dažādu izejmateriālu deficīts, piegāžu ķēdes traucējumi un straujš energoresursu un degvielas cenu kāpums. Baltijas valstīm nepieciešams apvienoties, izstrādājot vienotus atbalsta pasākumus un kopīgi meklējot jaunus eksporta kanālus no sankcijām cietušajiem uzņēmumiem, lai maksimāli samazinātu sankciju ietekmi uz Eiropas ekonomiku.

Uzņēmēji dalībai iniciatīvā “Ierēdnis ēno uzņēmēju” var pieteikties līdz 31. martam

0

Šā gada 21. aprīlī Latvijā turpināsim tradīciju apvienot valsts pārvaldes darbiniekus un uzņēmējus iniciatīvas “Ierēdnis ēno uzņēmēju” ietvaros. Dalībai šā gada iniciatīvā jau pieteikušies valsts pārvaldes darbinieki, tagad aicinām uzņēmējus līdz š.g. 31. martam mājaslapā https://ierednieno.org/ izvēlēties konkrētas ierēdņu vakances pēc to atbildības jomām.

“Arī šogad ar iniciatīvas palīdzību aicinām valsts pārvaldes darbiniekus iedziļināties reālā uzņēmēja ikdienā. Un ne vienu dienu gadā vien, bet aicinu patiesi iedziļināties uzņēmējdarbības norisē, apzināt problemātiskos jautājumus un rast risinājumu. Valsts iestāžu pienākums ir pastāvīgi uzlabot uzņēmējdarbības vidi un sagatavot tādus atbalsta pasākumus, kas sekmētu uzņēmumu izaugsmi, inovāciju attīstību, konkurētspējas un eksporta spējas kāpumu, kā arī sniegt atbalstu tikai Latvijas tirgū strādājošiem uzņēmumiem,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Šogad uzņēmēju ēnošana sāksies 21. aprīlī un pēc pirmās tikšanās dalībnieki ir aicināti sadarboties sešus mēnešus, meklēt labākos risinājumus uzņēmējam aktuāliem jautājumiem, lai organizētu atkārtotu tikšanos septembrī vai oktobrī, kad plānota ieguvumu novērtēšana.

Plašāka informācija par iniciatīvu, tās norisi iepriekšējo gados, kā arī pieteikšanos šā gada pasākumam publicēta “Ierēdnis ēno uzņēmēju” mājaslapā. Vietnē publicēti arī iepriekš risinātie problēmjautājumi, aicinām dalībniekus papildināt uzsāktos uzlabojumus ar komentāriem, vai anketā iesniegt jaunus priekšlikumus.

Dalība iniciatīvā “Ierēdnis ēno uzņēmēju” ir uzņēmēja papildu iespēja saņemt individuālu konsultāciju. Uzņēmējs iniciatīvas laikā var pieteikt savu ideju vai problēmjautājumu un nepastarpināti piedalīties tā risināšanā sadarbībā ar atbildīgo valsts pārvaldes darbinieku. Uzņēmējs var izvēlēties ēnošanai vairākus ierēdņus, kuri vienlaicīgi apmeklēs uzņēmumu. Dalība iniciatīvā ir arī lieliska iespēja valsts pārvaldes darbiniekam iepazīties ar uzņēmēja pieredzi un izaicinājumiem, kā arī novērtēt savas iestādes veidotā regulējuma piemērošanu praksē.

Iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” notiek sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Biznesa savienību (LBS) un Junior Achievement Latvia.

Uzņēmēji: Enerģētikas problēmu risināšanai nepieciešama privātā un publiskā sektora sadarbība

0

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Zemgales reģiona nodaļas organizētajā diskusijā “Kā stabilizēt enerģētikas jomu Latvijā ilgtermiņā”, kas notika februāra nogalē, diskutēja par energoefektivitātes risinājumiem, enerģētikas nozares stratēģiju un valsts atbalsta iespējām uzņēmējiem.

Februāra izskaņā norisinājās LTRK Zemgales reģiona nodaļas organizētā diskusija “Kā stabilizēt enerģētikas jomu Latvijā ilgtermiņā”, kurā dalībnieki diskutēja par energoefektivitātes risinājumiem, enerģētikas nozares stratēģiju, publiskā sektora lomu enerģētikas tirgū, kā arī par Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto enerģētikas nozares likumprojektu grozījumu ietekmi uz energoresursu ražotājiem un patērētājiem.

Straujais energoresursu cenu kāpums jau vairākus mēnešus atstāj būtisku iespaidu uz visām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, īpaši rūpniecību. LTRK aktīvi iesaistījusies diskusijās ar valdību par nepieciešamajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbībai, turklāt rosinot īpašu uzmanību pievērst vidējā un ilgtermiņa risinājumiem. Ņemot vērā notikumus Krievijā un Ukrainā, Latvijas valdība ir atbalstījusi jaunas valsts kapitālsabiedrības veidošanu vēju parku būvniecībai ar mērķi mazināt Latvijas energoatkarību no Krievijas gāzes. Kā norādīja uzņēmēji – šāds risinājums nav slikts, taču tikai vējš neatrisinās visas problēmas un uz enerģētikas politiku jāskatās plašāk, iesaistot tajā arī privāto sektoru un veicinot vienlīdzīgus konkurences nosacījumus.

Diskusiju iesākot, EM Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silovs stāstīja par valsts piedāvātajiem atbalsta instrumentiem gan alternatīvās enerģijas ražošanai, gan esošo iekārtu un ēku energoefektivitātes palielināšanai. “Vislētākais kilovats ir tas kilovats, ko mēs nepatērējam. Ja mēs varam nepatērēt, tas ir pats labākais, ko varam darīt,” skaidroja G.Silovs, uzsverot energoefektivitātes risinājumu nepieciešamību.

Uz stratēģiskās plānošanas trūkumu diskusijā norādīja “RCG Lighthouse” valdes priekšsēdētājs un neatkarīgais enerģētikas eksperts Kaspars Osis: “”Latvenergo”, sākoties gāzes cenu kāpumam augustā, nekavējās ar līgumu laušanu un cenu pārskatīšanu ražojošajiem un eksportējošajiem uzņēmumiem jau septembrī, kā rezultātā to situācija pret konkurentiem tika būtiski pasliktināta. Tas rada pamatotus jautājumus par Latvenergo kopējo stratēģiju un arī par gāzes iepirkumu stratēģiju.” Uzņēmēji norādīja, ka birokrātiskās procedūras un kavēšanās ar lēmumu pieņemšanu traucē sekmīgai energokopienu izveidei.

“Enerģētikas politika Latvijā top ierēdniecības līmenī, nereti nepietiekami konsultējoties ar patērētājiem, tajā skaitā – uzņēmējiem, izzinot un ņemot vērā viņu reālās vajadzības. Tam kā pierādījums kalpo arī atbalsta programmas energoefektivitātes palielināšanai – no vienas puses izskan Ekonomikas ministrijas sūdzības, ka pieprasījums pēc tām ir neliels, bet no otras puses vairāki uzņēmēji norāda, ka programmas nosacījumi ir tāli no reālām vajadzībām,” skaidro LTRK Zemgales padomes vadītājs Imants Kanaška. Viens no būtiskākajiem soļiem veiksmīgas enerģētikas stratēģijas veidošanā, būtu ierēdņu un uzņēmēju dialoga veidošana, lai saprastu biznesa reālās vajadzības.

Uzņēmēji norādīja arī uz stabila tiesiskā regulējuma un godīgas konkurences nozīmīgumu. “Igaunijā radīti priekšnosacījumi efektīvai konkurencei – katru gadu notiek iepirkums no atjaunojamiem resursiem ražotai enerģijai. Salīdzinot Latviju, Lietuvu un Igauniju, kopējais valsts atbalsts «zaļās» elektroenerģijas ražošanai 2021. gadā viszemākais ir bijis tieši Latvijā. Tiesiskajam regulējumam ir jābūt pietiekami stabilam, lai uzņēmējs, balstoties uz tiesību normām, varētu pieņemt ne tikai īstermiņa lēmumus, bet arī ilgtermiņā plānot savu darbību. Ja uzņēmējiem nav ticības regulējošās vides stabilitātei valstī, tie spiesti pakalpojuma cenā klientiem iecenot nenoteiktību, ko mēs katrs pēc tam izjūtam savos naudas maciņos,” situāciju raksturo uzņēmuma «Gren» biznesa vadītājs Latvijā Andris Vanags.

Diskusijā tika arī runāts par ģeopolitisko situāciju un tās ietekmi un enerģētikas sektoru Latvijā ilgtermiņā.

Aicina atbalstīt Ukrainu, iegādājoties Ukrainā ražotas preces

0

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ukrainas vēstniecība Latvijā un Ukrainas Tirdzniecības nams aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju stiprināt Ukrainas ekonomiku un izvēlēties Ukrainā ražotas preces.

Ukrainai šobrīd ir nonākusi ļoti lielās grūtībās, jo valsti īstenotā militārā agresija ir ne tikai humāna, bet arī ekonomiska katastrofa. Šādā situācijā nepieciešams sniegt atbalstu visos iespējamos veidos, jo cīņa notiek par visu Rietumu drošību un brīvību. Tādēļ LTRK aicina visus Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus atbalstīt Ukrainas uzņēmumus un palīdzēt stiprināt Ukrainas ekonomiku, izvēloties Ukrainā ražotas preces, un tajā pat laikā ar savu naudu nefinansēt Krievijas agresorus. Katrs eiro, kas iztērēts Ukrainas peļņai, ir palīdzība gan šajā cīņā, gan smagajā atlabšanā, kas sagaidāma pēc tās. Arī Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji šodien tikšanās laikā apliecināja, ka šāds atbalsts būtu ļoti nepieciešams. Visplašāk pieejamās ukraiņu preces Latvijā ir saldumi, alkohols un dažādi našķi. No nepārtikas precēm – tekstils un būvmateriāli. Rūpnieciskajām vajadzībām Ukraina uz Eiropas Savienību eksportē melnos metālus, elektriskās iekārtas, dažādas graudaugu kultūras, rūdu, pelnus, izdedžus, kā arī taukus un eļļas.

LTRK, Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ukrainas Vēstniecība Latvijā un Ukrainas Tirdzniecības nams aicina tirdzniecības uzņēmumus atzīmēt Ukrainā ražotās preces ar atpazīšanas zīmi “Ukrainas labums”, tādā veidā pievēršot patērētāju uzmanību precēm, ar kuru iegādi var atbalstīt Ukrainas uzņēmumus. Atpazīšanas zīmi var lejupielādēt te https://ieej.lv/e4VWo

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš aicina: “Ukrainas tauta apbrīnojami un varonīgi aizstāv savu valsti. Tajā pašā laikā mums jāapzinās, ka viņi šobrīd aizstāv arī mūsdienu civilizācijas pamatvērtības. Jā, Ukrainas tauta šobrīd karo arī par mums – Latviju. Paldies visiem, kas atbalsta Ukrainu visdažādākajos veidos! Vēlējāmies tikai atgādināt par vēl vienu ļoti vienkāršu veidu, kā palīdzēt – ikdienā pērciet Ukrainā ražotās preces, tādējādi esot daļai no kopējās Ukrainas atbalsta kustības.”

Lauksaimnieki prasa grozījumus Enerģētikas tirgus likumā

0

Biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome” (LOSP) 17.februāra pēcpusdienā organizēja tikšanos ar Ekonomikas ministrijas (EM) Valsts sekretāru Edmundu Valanti un EM amatpersonām par krasi pieaugušajām energoresursu cenām, kas ir radījis ievērojamu pašizmaksas pieaugumu pārtikai. Ekonomikas ministrija nepiekrita, ka valstī ir enerģētiskā krīze, bet nekomentēja LOSP dalīborganizāciju jautājumu, vai energoresursu cenu kāpums ir radījis krīzes situāciju ražotājiem un lielākajai daļai sabiedrības, kuri lieto savā ikdienā elektrību, dabasgāzi un degvielu.

Sarunas rezultāts :

  • Ekonomikas ministrija atbalstīja LOSP priekšlikumu atcelt elektroenerģijas nodokli elektroenerģijai, kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem (AER), vismaz pašpatēriņam. LOSP aktualizēs darbu ar EM un FM, lai Enerģētikas tirgus likumā tiktu atspoguļots šis priekšlikums.
  • Diemžēl lauksaimnieku organizāciju pārstāvji nesaņēma kāroto apstiprinājumu cerībai par valsts iesaisti finanšu resursu novirzīšanai vai cita veida atbalstu ražojošiem lauksaimniekiem, lai kompensētu energoresursu cenu kāpumu, kas apdraud turpmāko ražošanas izaugsmi.
  • Plaša diskusija izvērtās par iespējām lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem veicināt elektroenerģijas ražošanu savam patēriņam, īpaši par iespējām enerģiju patērēt arī citos uzņēmuma objektos. Ekonomikas ministrijas pārstāvji skaidroja, ka šādi risinājumi tiks virzīti grozījumos elektroenerģijas tirgus likumā, tomēr diemžēl likuma virzība kavējas. LOSP izteica gatavību sniegt konstruktīvus priekšlikumus likuma grozījumiem, tiklīdz tie nonāks līdz apspriešanai.
  • Ekonomikas ministrija neatbalstīja LOSP priekšlikumu AS Latvenergo saražoto elektrību tirgot bez NOORDPOOL biržas starpniecības Latvijas patērētājiem, piebilstot, ka tā būšot iejaukšanās elektrības ražotāja komercdarbībā.
  • Noslēgumā LOSP uzteica EM rīcību COVID19 ieviesto ierobežojumu mazināšanā un novēlēja, lai mums kopā izdotos atcelt visus krīzi radošos Veselības ministrijas iniciētos ierobežojumus.

Faktiskā bezdarba līmenis janvārī bija 7,6 %, reģistrētais – 6,9 %

0

2022. gada janvārī faktiskā bezdarba līmenis Latvijā bija 7,6 %, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri ir par 0,1 procentpunktu vairāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) darbaspēka apsekojuma dati.

Sieviešu bezdarba līmenis janvārī saglabājās nemainīgs – 7,0 %, taču vīriešu pieauga par 0,3 procentpunktiem līdz 8,2 %.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,9 %, kas ir par 0,2 procentpunktiem augstāks nekā decembrī. Salīdzinot ar pagājušā gada janvāri, faktiskā bezdarba līmenis samazinājies par 0,4 procentpunktiem, reģistrētā bezdarba – par 1,1 procentpunktu.

2022. gada janvārī Latvijā bija 70,5 tūkstoši bezdarbnieku (32,5 tūkstoši sieviešu un 38,0 tūkstoši vīriešu), kas ir par 1,3 tūkstošiem vairāk nekā decembrī, bet par 4,2 tūkstošiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Vīriešu bezdarbnieku skaits mēneša laikā ir pieaudzis par 1,0 tūkstoti, taču sieviešu – par 0,3 tūkstošiem. Jāatzīmē, ka pagājušā gada novembrī stājas spēkā prasība, saskaņā ar kuru valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku, savus darba pienākumus varēja turpināt veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, šādā veidā potenciāli palielinot bez darba palikušo personu skaitu.

Reģistrētā bezdarba līmenis NVA tiek aprēķināts, izmantojot aģentūras rīcībā esošos datus par reģistrētiem bezdarbniekiem un CSP sniegtos datus par ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātie un bezdarbnieki) darbspējas vecumā. Faktiskā bezdarba līmenim izmanto apsekojuma nekoriģētus ikmēneša novērtējumus.

CSP atgādina, ka pārmaiņu laikā ir svarīgi iegūt informāciju par iedzīvotāju nodarbinātību, lai novērtētu šī brīža situācijas ietekmi uz ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem valstī, tādēļ aicina iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties ielūgtajās aptaujās. CSP pateicas visiem, kuri jau piedalījušies aptaujās.

No 1. marta nodarbinātajiem vairs nebūs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

0

Pēc ārkārtējās situācijas beigām – sākot ar 1. martu – vairs nebūs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, lai darbinieks varētu veikt darbu. Taču dažās nozarēs, kur darbs ir saistīts ar ciešu kontaktu ar cilvēkiem, kura rezultātā iespējami nopietni Covid-19 uzliesmojumi, kā arī ņemot vērā to, ka šie darbinieki nodrošina sabiedrībai būtiskus pakalpojumus, kuru nepārtrauktība ir nozīmīga, prasība par sertifikāta nepieciešamību būs obligāta vēl mēnesi.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas otrdien, 15. februārī, pieņemti valdības sēdē.

“Ir pienācis laiks atcelt vakcinācijas pienākumu darbiniekiem, jo īpaši – privātajā sektorā. Tādēļ lielākā daļa darba devēju, jau sākot ar 1. martu, varēs nodarbināt darbiniekus arī tad, ja viņiem nav vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāta. Līdz ar to šāda prasība vairs nav jāietver arī darba sludinājumos. Latvijā apstākļi ir būtiski mainījušies, Lietuvā un Igaunijā šādas prasības arī nav. Svarīgi, ka tās tagad būs papildu darba rokas Latvijas ekonomikai, kas ir tik ļoti nepieciešamas. Valstij vispār pēc iespējas mazāk būtu jāiejaucas privātā sektora regulācijā, “ uzskata labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Līdz 1. aprīlim vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamība saglabāsies kā prasība darbam izglītības iestādēs, ilgstošās sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs. Tas būs vajadzīgs arī darbiniekiem, kuri saskaras ar klientiem publiskajā sektorā un vietās, kur noteikta Covid-19 sertifikātu lietošana. Pārējos gadījumos sertifikāta nepieciešamību noteiks darba devējs.