Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs

Uzņēmumi ir Latvijas izaugsmes pamats. Lai attīstītos jādomā par ikvienu – mazu, vidēju vai lielu, veicinot savstarpējo sadarbību un pārstāvot visu intereses.

Kas ir LUAC?Kas ir LUAC?

Ideja par uzņēmumu apvienības veidošanu radusies ilgākā laika periodā, runājot ar uzņēmējiem, no kuriem lielākā daļa atzinusi, ka šāda organizācija šobrīd ir akūti nepieciešama.

Skatīt vairāk »

Kā uzņēmējiem palīdz LUAC?Kā uzņēmējiem palīdz LUAC?

LUAC ir uzņēmumu apvienība, kas nodrošina Latvijas uzņēmumiem ērtu platformu, kur organizēt sadarbību, komunicēt, vienoties par kopīgi sasniedzamiem mērķiem, kur iegūt biznesa attīstībai nepieciešamo informāciju.

Skatīt vairāk »

Kāpēc kļūt par LUAC biedru?Kāpēc kļūt par LUAC biedru?

Dalība LUAC sniedz iespēju tikt pārstāvētam apvienībā, kas rūpēsies par jaunu iespēju radīšanu Latvijas uzņēmumiem, kā arī uzņēmumu pārstāvību un ideju paušanu plašākā mērogā.

Skatīt vairāk »

Par LUAC

Uzņēmumi tikai, apvienojot spēkus un sadarbojoties, pašreiz var cerēt uz savu ideju un vajadzību pārstāvību gan valstiskā, gan Latvijas tirgus līmenī. Ideja par šādas apvienības veidošanu radusies ilgākā laika periodā, runājot ar uzņēmējiem, no kuriem lielākā daļa atzinusi, ka šāda organizācija šobrīd ir akūti nepieciešama.

LUAC biedru iespējas

BIZNESA STRATĒĢIJA

Uzņēmuma veiksme un panākumi lielā mērā ir atkarīga no biznesa stratēģijas. Tā ir nozīmīga ikvienam tālredzīgam un uz sasniegumiem...

INOVĀCIJU VADĪBA

Jauna produkta ieviešana tirgū jebkuram uzņēmumam ir liels izaicinājums, it īpaši maziem un vidējiem, kuri pie tā nonākuši pirmo reizi....

TIRGUS IZPĒTE

Lai katrs uzņēmums individuāli un visa uzņēmējdarbības vide varētu attīstīties, jāatceras, ka biznesā tirgus izpēte nekad nebeidzas....

PRODUKTU ATTĪSTĪBA UN POZICIONĒJUMS

Produktam kā jebkurai lietai ir savs dzīves cikls , kas ir periods no produkta ieviešanas līdz tā ražošanas, kā arī pārdošanas pārtraukšanai....

PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA UN SISTĒMA

Lai pakalpojumu vai produktu pa izvēlētajiem kanāliem nogādātu tirgū, ir nepieciešama efektīva pārdošanas struktūra, kurai jābūt...

PĀRDOŠANAS VEICINĀŠANA VIETĒJĀ TIRGŪ

Veiksmīga pārdošana ir ikviena uzņēmuma panākumu atslēga. Lai arī cik labi būtu pārdošanas rezultāti, ikviena uzņēmuma intereses...

EKSPORTA VEICINĀŠANA

Eksports ir Latvijas ekonomikas augšupejas galvenais virzītājspēks. Latvijā ir daudzi inovatīvi domājoši, spējīgi un enerģiski uzņēmēji,...

JAUNU KLIENTU PIESAISTE

Pārdošanā nekas nevar būt svarīgāks par esošo un potenciālo klientu izpratni. Nereti dzirdam, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā...

KONKURENTU MONITORINGS UN ANALĪZE

Konkurētspējīgas mārketinga stratēģijas radīšanai ir jāpārzina ne tikai savs uzņēmums, tā produktu stiprās un vājās puses, lietderīgi...

PERSONĀLA ATLASE, KOMANDAS MOTIVĀCIJA

Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kas ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums...

BIZNESA STRATĒĢIJAS APMĀCĪBAS

Uzņēmuma veiksme un panākumi lielā mērā ir atkarīga no biznesa stratēģijas. Tā ir nozīmīga ikvienam tālredzīgam un uz sasniegumiem...

GRĀMATVEDĪBAS | NODOKĻU SEMINĀRI

Grāmatveža profesija prasa zināšanas un prasmes, no kurām atkarīga ir uzņēmuma darbība un attīstība. Grāmatvedis ir tas speciālists,...

MĀRKETINGA | REKLĀMAS SEMINĀRI

Mūsdienās ikviena uzņēmuma attīstībā nozīmīgu lomu ieņem mārketinga komunikācija. Tas ir veids, kā veiksmīgi sasniegt savu patērētāju,...

KORPORATĪVĀS APMĀCĪBAS

Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kas ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arīdzan galvenais priekšnosacījums...

LIETVEDĪBAS SEMINĀRI

Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas...

LATVIJAS ZĪMOLI

Nenoliedzami, Latvijas uzņēmējdarbības videi bieži vien nākas saskarties ar vairākiem izaicinājumiem un viens no lielākajiem trūkumiem,...

MĀRKETINGA STRATĒĢIJA

Jau kopš pašiem uzņēmējdarbības pirmsākumiem biznesa attīstītība iet roku rokā ar mārketingu un spēju piesaistīt klientus, izmantojot...

KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJA

Reklāmas stratēģija ir tā, kas nosaka potenciālo pircēju attieksmi pret produktu vai pakalpojumu, un, protams, kas tālāk arī atbild...

REKLĀMA MEDIJOS, KAMPAŅAS

Reklāma ir plaša patēriņa māksla ar galveno uzdevumu – pārdot. Reklāmas mākslinieciskais risinājums balstās uz pamanāmības principu...

REKLĀMA INTERNETĀ, SOCIĀLIE TĪKLI

Revolucionāro pārmaiņu iespaidā uzņēmuma pasniegšanas paņēmieni ir mainījušies un līdz ar to transformāciju piedzīvojusi arī reklāmas...

WEB RESURSU IZVEIDE, GOOGLE, SEO

Mūsdienīgs un kvalitatīvs WEB dizains ir zinātnes un izpētes kopums apvienojumā ar estētisku izpildījumu. Tas ietver sevī intuitīvu...

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Sabiedriskās attiecības ir neatņemama sastāvdaļa uzņēmuma tēla un reputācijas nodrošināšanai. Ar mediju un reklāmas iesaisti, uzņēmums...

MENTORINGS

Īpašu individuālu konsultāciju, pārrunu formā uzņēmumam izstrādāt unikālu attīstības stratēģiju, kas balstīta uz katras organizācijas...