Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs

Uzņēmumi ir Latvijas izaugsmes pamats. Lai attīstītos jādomā par ikvienu – mazu, vidēju vai lielu, veicinot savstarpējo sadarbību un pārstāvot visu intereses.

Kas ir LUAC?Kas ir LUAC?

Ideja par uzņēmumu apvienības veidošanu radusies ilgākā laika periodā, runājot ar uzņēmējiem, no kuriem lielākā daļa atzinusi, ka šāda organizācija šobrīd ir akūti nepieciešama.

Skatīt vairāk »

Kā uzņēmējiem palīdz LUAC?Kā uzņēmējiem palīdz LUAC?

LUAC ir uzņēmumu apvienība, kas nodrošina Latvijas uzņēmumiem ērtu platformu, kur organizēt sadarbību, komunicēt, vienoties par kopīgi sasniedzamiem mērķiem, kur iegūt biznesa attīstībai nepieciešamo informāciju.

Skatīt vairāk »

Kāpēc kļūt par LUAC biedru?Kāpēc kļūt par LUAC biedru?

Dalība LUAC sniedz iespēju tikt pārstāvētam apvienībā, kas rūpēsies par jaunu iespēju radīšanu Latvijas uzņēmumiem, kā arī uzņēmumu pārstāvību un ideju paušanu plašākā mērogā.

Skatīt vairāk »

Par LUAC

Uzņēmumi tikai, apvienojot spēkus un sadarbojoties, pašreiz var cerēt uz savu ideju un vajadzību pārstāvību gan valstiskā, gan Latvijas tirgus līmenī. Ideja par šādas apvienības veidošanu radusies ilgākā laika periodā, runājot ar uzņēmējiem, no kuriem lielākā daļa atzinusi, ka šāda organizācija šobrīd ir akūti nepieciešama.

LUAC biedru iespējas

Attīstība

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību valstī, būtiski veidot veiksmīgu un nākotnē virzītu sadarbību dažādos līmeņos...

Sadarbība

Sadarbība, tas mūsdienās ir pareizais ceļš uz attīstību, radot pievienoto vērtību visam, ko darām.Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības...

Likumdošana

Valsts pārvaldes uzdevums ir radīt vidi, kurā var brīvi darboties, konkurēt un attīstīties uzņēmējdarbība un tās spēlētāji. Latvijā...

Biznesa vadība

Menedžments ietver uzņēmuma darbības plānošanu un organizēšanu, motivēšanu un kontroli, kas ir vērsts uz organizācijas darbinieku,...

Eksports

Eksports ir veids kā sevi parādīt citās zemēs, attīstīt savu produkciju un iegūt finansiālo stabilitāti, tāpēc LUAC biedriem būs...

Zīmoli

Tas, cik veiksmīgi produkts tiks virzīts tirgū, pirmkārt ir atkarīgs no piemērota un veiksmīga zīmola izveides, kam seko zīmola vadība...

Konkurence

Godīga konkurence ir veiksmīgas un uz attīstību virzītas uzņēmējdarbības vides raksturojošs elements. Preču un pakalpojumu kvalitāte,...

Grāmatvedība

Kļūdas grāmatvedībā uzņēmumam ir vissāpīgākās, tādēļ nozīmīgi ne tikai algot profesionālu grāmatvedības speciālistu, bet...

Personāls

Veiksmīga personāla atlase ir solis uz attīstību un augšupeju. Atlasītie cilvēki ir organizācijas nākotnes iespēja. Daudzi faktori...

Tirgus izpēte

Lai katrs uzņēmums individuāli un visa uzņemējdarbības vide varētu attīstīties, svarīgi izprast Latvijas iekšējo un ārējo – Eiropas...

Mārketings

Mārketings ir veids, kādā vadīt biznesu. Tā ir jebkura aktivitāte, kuru veicat, lai pārdotu savus produktus vai pakalpojumus. Mārketinga...

Reklāma

LUAC biedriem tiek piedāvāta iespēja padarīt tieši sava uzņēmuma vārdu pamanāmāku, izteiksmīgāku un nozīmīgāku. Biedriem tiek...

Sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības jeb tas, kā uzņēmums veido sadarbību un mijiedarbojas ar tā mērķa grupām – sabiedrību, klientiem, konkurentiem,...

Izglītība

Laika gaitā, dažās nozarēs īpaši strauji, notiek izmaiņas un attīstība, jaunās tehnoloģijas, idejas, pieejas un risinājumi nomaina...